درباره ما

آرشین خودرو فرتاک

سخنی از مدیرعامل شرکت آرشین خودرو :

ماچندتاکار درنظام شرکت باید انجام بدهیم. یکی ازطرح های اساسی که من دراین شرکت دارم دنبال میکنم فروش خودرو و دارایی های منجمدهستند،،،من خودم شخصابارهاگفتم وظیفه ی ماشرکت داری نیست،،ماباید به خلق شرکت ومردم کمک کنیم. مانظام شرکت داری ایده آل مون اینه که هرایرانی به هردلیل نیازبه خودروی لوکس با آپشن های بروز دنیارو داره به ارزانی وبه سهولت توسط شرکت مابتونه تامین بشه

آرشین خودرو فرتاک
آرشین خودرو فرتاک

آمار ما

+
خودرو
+
مشتری راضی
+
سال تجربه